PGS.TS Trần Kiêm Hảo

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên HuếShare

PGS.TS Trần Kiêm Hảo