ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

Thời gian Nội dung
Ngày 01, 07/11/2023
Sáng Đón đại biểu đến Huế
Chiều Khai mạc Triển lãm & VIP Tour

(Sau đó mở cửa cho người dân tự do tham quan)

Triển lãm Thuyết trình

Giải thưởng VietFuture

Chào xã giao giữa các lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tỉnh trong vùng, Chuyên gia

Chủ đề trao đổi dự kiến:

–   Thúc đẩy liên kết, kiến tạo dữ kiệu số Hợp tác khai thác dữ liệu số thúc đẩy liên kết vùng

–   Cơ chế chính sách hợp tác và kế hoạch hành động thúc đẩy chuyển đổi số vùng

Tối Tiệc tối chào mừng của UBND tỉnh
Ngày 02, 08/11/2023 Tại Nhà hát Sông hương/khách sạn Morin
Sáng HỘI NGHỊ PHIÊN TOÀN THỂChủ đề: Kiến tạo dữ liệu số – thúc đẩy liên kết vùng

Các vấn đề nghị sự:

–   Quản lý dữ liệu chủ/chất lượng dữ liệu (Đúng, Đủ, Sạch, Sống)

–   Văn hóa định hướng dữ liệu

–   Quản trị dữ liệu

–   Giải pháp dữ liệu tự phân tích

Triển lãm Thuyết trình

Giải thưởng VietFuture

Chiều HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 2:

Chủ đề: Liên kết ngành kinh tế trọng điểm miền trung

Hình thức: Tọa đàm & nghị sự giữa các Sở, ngành liên quan

–   Phiên 1: Kinh tế biển

–   Phiên 2: Du lịch – Di sản

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ 3:

Chủ đề: Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp (B2B)

–   Quản trị khách hàng

–   Quản trị bán hàng

–   Marketing và truyền thông

Triển lãm
Ngày 03, 09/11/2023
  Kết nối & Tư vấn chuyển đổi số (Trực tiếp tại sở ngành)

các ngành: Giáo dục, Y tế, Giao thông, Văn hóa

Thuyết trình

Giải thưởng VietFuture

Chiều Hội nghị Chung tuyển toàn quốc giải thưởng Giải thưởng Sáng tạo tương lai – VietFuture (Tại Trường đại học Huế)
Tối –   Chương trình văn hóa nghệ thuật nhã nhạc Cung đình Huế

–   Lễ trao giải Sáng tạo tương lai – VietFuture

Ngày 04 10/11/2023: Thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Huế

Slide ĐƠN VỊ TỔ CHỨC