LIÊN HỆ

Công tác hỗ trợ đại biểu vui lòng liên hệ:

Sở TTTT Huế:  Mr. Sỹ 0914.002.141, Mr. Sử 0914.042.367

VINASA: Ms. Cao Ánh Hằng, H/p: 0974298786, Email: hangca@vinasa.org.vn

Link Zalo hỗ trợ đại biểu: https://zalo.me/g/egpcji016