Ông Nguyễn Văn Phúc

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên HuếShare

Ông Nguyễn Văn Phúc