Ông Lê Văn Cường

Phó Giám đốc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên HuếShare

Ông Lê Văn Cường