Ông Hoàng Long

Trưởng Phòng Kinh Doanh và Sản Phẩm, Công Nghệ Số Mobifone 3Share

Ông Hoàng Long