Ông Đặng Đức Thảo

Phó giám đốc trung tâm không gian mạng ViettelShare

Ông Đặng Đức Thảo