Ông Phan Thanh Hải

Giám đốc sở Lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao tỉnh Thừa Thiên HuếShare

Ông Phan Thanh Hải