Ông Nguyễn Văn Phương

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên HuếShare

Ông Nguyễn Văn Phương