Ông Nguyễn Tuấn Huy

Phó Chủ tịch Uỷ ban phát triển Chính phủ số VINASA, Trưởng Ban CNTT Tổng Công ty Viễn thông MobifoneShare

Ông Nguyễn Tuấn Huy