Ông Nguyễn Quyết Tâm

Chuyên gia về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Du lịch, Ủy viên Ủy ban phát triển Chính phủ số VINASA, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP VietISOShare

Ông Nguyễn Quyết Tâm