Ông Nguyễn Hồng Hiển

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Viễn thông MobifoneShare

Ông Nguyễn Hồng Hiển