Ông Lê Xuân Sơn

Giám Đốc VNPT IT Khu vực 3, Công ty Công nghệ Thông tin VNPTShare

Ông Lê Xuân Sơn