Ông Dương Công Đức

Giám đốc Trung tâm Đô thị Thông minh – Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp ViettelShare

Ông Dương Công Đức