Ông Cao Hoàng Anh

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSIShare

Ông Cao Hoàng Anh