Ông Nguyễn Hùng Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI, Phó Chủ tịch UB Chuyển đổi số Doanh nghiệp của VINASAShare

Ông Nguyễn Hùng Sơn