Bà Bùi Thu Thuỷ

Phó Cục trưởng, Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ KH&ĐTShare

Bà Bùi Thu Thuỷ